Signalizacija u željezničkom prometu
Kratica: SIGŽELJP Opterećenje: 30(P) + 10(A) + 5(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Zdravko Toš
Izvođači: dr. sc. Hrvoje Haramina ( Auditorne vježbe, Laboratorijske vježbe, Seminar, Predavanja )
Opis predmeta: Uvod u željezničku signalizaciju. Razvoj željezničke signalizacije. Osnove digitalnog upravljanja. Elementi željezničkih signalno-sigurnosnih uređaja. Osiguranje željezničkog prometa u kolodvorima. Osiguranje prometa između željezničkih postaja odnosno kolodvora. Signalizacija na prugama velikih brzina. Kabinska signalizacija. Europski sustav vođenja vlakova (ETCS).
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Kos, Mlinarić, Arhanić: Signalni i telekomunikacijski uređaji u željezničkom prometu, FPZ, Zagreb, 1988.
2. Z. Toš, H. Haramina: Upute za izvođenje laboratorijskih vježbi iz kolegija Signalizacija u željezničkom prometu, FPZ, Zagreb, 2012. (u tisku)
Preporučena literatura:
3. E. Anders, T Berndt at all: Railway Signalling & Interlocking, Eurailpress, Hamburg, 2009.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže