Arhitektura telekomunikacijske mreže
Kratica: ARHTELMR Opterećenje: 45(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Slavko Šarić
Izvođači: Ivan Forenbacher dipl. ing. ( Auditorne vježbe )
Prof. dr. sc. Slavko Šarić ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Referetni model komunikacijske mreže. Komunikacijski kanal i komunikacija u mreži. Modulacijski postupci i linijski kodovi. Multipleksni sustavi: frekvencijski (FDM), vremenski (TDM) i valni multipleks. Plesiokrona (PDH) i sinkrona (SDH) digitalna hijerarhija. Slojevita arhitektura mreža, umrežavanje otvorenih sustava, OSI model. Pristupne mreže (tehnologija prijenosa govora IP protokolom). Komutiranje kanala, paketa, okvira i ćelija. ISDN, ATM i širokopojasne mreže. Fotonička tehnologija u telekomunikacijama: prijenos, komutiranje i pohranjivanje informacija. Optičke mreže, gusti valni multipleks (DWDM). Zračni optički komunikacijski sustavi, standardi i primjene sveoptičke mreže.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Miller, M.A.: Analysing Broadband Networks, McGraw-Hill, New York, 2001.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže