Komutacijski procesi i sustavi
Kratica: KOMPRSUS Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Slavko Šarić
Izvođači: Ivan Forenbacher dipl. ing. ( Auditorne vježbe )
Prof. dr. sc. Slavko Šarić ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Model komutacijskih sustava. Logička algebra komutacijskih sklopova; Booleova algebra. Komutacijski i logički sklop. Optički komutacijski elementi i logički sklopovi. Digitalna prostorna i vremenska komutacija. Strukture digitalnih komunikacijskih modula. Procesorski upravljani komutacijski sustavi. Komutacija u širokopojasnim mrežama (ATM). Komutacijski sustavi unutar inteligentne mreže. Sustavi signalizacije, sinkronizacije i upravljanja. Poslovni komutacijski sustavi.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Šarić, S: Komutacijski procesi i sustavi, autorizirana predavanja, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2007. Redmill, F.J., Valder, A.R.: SPC Digital Telephone Exchanges, Peter Peregrinus Ltd., 1990.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže