Gradske prometnice
Kratica: GRADPROM Opterećenje: 45(P) + 10(A) + 0(L) + 20(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Ivan Legac
Doc. dr. sc. Dubravka Hozjan
Izvođači: Doc. dr. sc. Ljupko Šimunović ( Predavanja )
Luka Novačko dipl. ing. ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Planiranje i projektiranje gradskih prometnica. Prometno dimenzioniranje poprečnog presjeka. Projektni elementi za primarne i sekundarne prometnice. Ostale prometne površine. Prometna i komunalna oprema. Gradska raskrižja. Podloge i načela za projektiranje raskrižja. Podjela gradskih raskrižja. Modeliranje za izbor oblika raskrižja. Projektno oblikovni elementi. Provjera propusne moći i razine uslužnosti. Kružna raskrižja i ostali oblici raskrižja. Osiguranje preglednosti, oprema i uređenje raskrižja. Primjeri izvedenih i optimiziranih raskrižja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Legac, I. i koautori: Gradske prometnice, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2011 Handbuch für die Bemessung von Strassenverkehrsanlagen (HBS), FSV, Köln, 2001.
2. Empfehlungen für die Anlage von Erschliessungstrassen, FSV, Köln, 1995.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže