Poznavanje robe
Kratica: POZROBE Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Jasna Golubić
Izvođači: Prof. dr. sc. Jasna Golubić ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Tehnički plinovi. Goriva. Proizvodi bazne kemijske industrije. Metalurgija i njeni proizvodi. Polimerni materijali. Materijali za spajanje. Podjela materijala u prometu. Klasifikacija materijala u prometu. Metode utvrđivanja kvalitete materijala. Materijali za pakiranje - ambalaža. Skladištenje. Opasne tvari u prometu.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Štrumberger, N.: Tehnologija materijala I, FPZ, Zagreb, 2005. Štrumberger, N.: Tehnologija materijala II, FPZ, Zagreb, 2003.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže