Radio telefonska komunikacija II
Kratica: RATELKII Opterećenje: 15(P) + 0(A) + 0(L) + 0(S) + 15(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Pred. Ivana Francetić
Izvođači: Pred. Ivana Francetić ( Vježbe iz stranog jezika )
Ivana Varešak dipl. ing. ( Vježbe iz stranog jezika )
Opis predmeta: Otkaz radio veze. RT postupci u slučaju opasnosti i opasnost. Obavijesti o poziciji u letu, obavijesti o prometu u vizualnim uvjetima. Osnove prilaza u vizualnim uvjetima, prilazi iz pravca i iz prometnog kruga. Osnove odlaska prema instrumentalnim postupcima. Postupci čekanja. Produžavanje prema instrumentima. Izvještaji o poziciji. Proceduralni prilazi. Standardni instrumentalni odlasci. Rutno letenje u terminalu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. AIC A03/08, Postupci za obavljanje govorne komunikacije, HKZP, 2008.
Preporučena literatura:
2. ICAO Annex 10, Vol V, 2002 ICAO Doc 4444: Phraseologies, 2003.
3. Marinčić, M.: RTF Communications Handbook, 2000.
4. Marinčić, M.: List of questions for Radiotelephony Communication Procedures, 2003.
5. JAR FCL Communications, 2002.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže