Prometno tehnološko projektiranje
Kratica: PRTEHPRO Opterećenje: 30(P) + 20(A) + 0(L) + 10(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Ivan Dadić
Izvođači: Prof. dr. sc. Mario Anžek ( Predavanja )
Doc. dr. sc. Goran Kos ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Anđelko Ščukanec ( Predavanja )
mr. sc. Marko Šoštarić ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Pojam prometno-tehnološkog projektiranja. Prometno-tehnološko projektiranje u cestovnom prometu. Projektni zadaci za različite projekte, prometno-tehnološko projektiranje: u organizaciji prijevoza putnika (međugradski prijevoz, prigradski prijevoz, gradski prijevoz - gradska željeznica, metro, tramvaj, autobus, minibus, taksi), u organizaciji prijevoza robe (međugradski, gradski - distribucije). Prometno tehnološko projektiranje infrastrukture (cestovna mreža, ulična mreža, parkiralište, sustavi u poduzećima). Idejna rješenja, idejni projekti, izvedbeni projekti, projekti održavanja, organizacije, eksploatacije i funkcije. Elaborati i uvjeti za ishođenje lokacijske dozvole, elaborati i projekti za ishođenje dozvole za građenje. Troškovnik dokaznica mjera investicije. Etape realizacije projekta, vijek trajanja projekta.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Institute of Transportation Engineers: Transportation and Traffic Engineering Handbook, 5th Edition, Prentice-Hall, 1999.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže