Planiranje u vodnom prometu
Kratica: PLAVODPR Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Natalija Jolić
Doc. dr. sc. Mihaela Bukljaš Skočibušić
Izvođači: Vlatka Stupalo dipl. ing. ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Teorijske pretpostavke planiranja i projektiranja. Vrste prometnog planiranja i metodologija razvojnog planiranja. Planovi razvoja vodnog prometa, planovi investicija i planovi kadrova. Metodologija izrade studija, studije opravdanosti, metode analize studije. Vrste projekata, metodologija projektiranja i predprojektna dokumentacija. Projektiranje plovnih putova, luka pristaništa i terminala i objekata za sigurnost plovidbe. Tehnički uvjeti projektiranja i izbor lokacije objekata. Vrednovanje i prezentiranje projekata.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Jolić, N., Bukljaš Skočibušić, M., Stupalo, V.: Planiranje u vodnom prometu, udžbenik, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2010. (u pripremi)
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže