Logistički sustavi i transportni lanci
Kratica: LOSUTRLA Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Anđelko Ščukanec
Izvođači: dr. sc. Darko Babić ( Auditorne vježbe, Predavanja )
Prof. dr. sc. Mario Šafran ( Predavanja )
Ivona Bajor dipl. ing. ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Postanak i značaj logistike u povijesti. Istraživanje i usavršavanje logistike. Suvremena poslovna logistika. Pojam i značaj logističkih modela. Logistički globalizacijski procesi. Rezultati primjene logističkih modela u gospodarskim sustavima. Definiranje transportnih lanaca. Uloga transportnih lanaca kod optimizacije distribucije robe.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Bloomberg D.J., LeMay S. B., Hanna J. B. Logistika; Mate d.o.o., Zagreb, 2006 ISBN: 9532460160 Frazelle, E. The Logistics of Supply Chain Management, McGraw ? Hill, Chicago, 2002.
Preporučena literatura:
2. Simchi Levi, D. Kaminsky, P. Simchi Levi, E.: Managing the Supply Chain,Mc Graw ,Hill, New York, 2004. Liu J.J., Supply Chain Management and Transport Logistics, Routledge, UK 2011. ISBN-13: 978-0415618960 Ivaković, Č., Stanković, R., Šafran, M.: Špedicija i logistički procesi, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2010. ISBN 978-953-243-038-7
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže