Napredne baze podataka
Kratica: NABAPODA Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Tonči Carić
Izvođači: Ante Galić dipl. ing. ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Optimizacija SQL upita i zahvaćanje podataka. Unapređenje rada poslužitelja baza podataka korištenjem pohranjenih procedura i okidača. Višekorisnički rad i upravljanje transakcijama. Razine sigurnosti i pristup bazama. Objektno relacijske baze. OLAP analitička obrada podataka. Skladišta podataka (Data Warehouse). Rudarenje podataka (Data Mining). Uspostava i održavanje poslužitelja baza podataka. Obnova u slučaju razrušenja. Optimizacija i plan izvođenja. Rukovanje pogreškama. Prezentacija podataka i sučelja baza podataka na Internetu. Laboratorijske vježbe na MS SQL serveru. Funkcije, kurzori, pohranjene procedure i okidači. Višekorisnički rad i zaključavanje. Povezivanje baza i Internet aplikacija.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Date, C. J.: The SQL Standard, Addison Wesley, 1996. Varga, M.: Baze podataka, konceptualno, logičko i fizičko modeliranje podataka. DRIP, 1994.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže