Prometno planiranje u gradovima
Kratica: PRPLGRAD Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Gordana Štefančić
Prof. dr. sc. Zvonko Kavran
Izvođači: Ivan Grgurević mag. ing. traff ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Uvod i definicija prometnog planiranja u gradu. Ciljevi i ograničenja prometnog planiranja. Uloga prometa, koncept i indikatori u održivom razvoju grada. Prometno planiranje i teorija odlučivanja. Analiza prometne potražnje u gradu. Analiza urbanih aktivnosti. Evaluacija prometnih planova. Ekspertni sustav. Sigurnosni, ekološki i ekonomski aspekti planiranje prometa u gradu. Osnovni elementi prometne studije. Kriteriji za izbor tehnologije gradskog prijevoza. Kriteriji za izbor rute gradskog prijevoza. Prioritet javnog gradskog prijevoza. Integracija usluga gradskog prijevoza. Politika lokalnog gradskog prijevoza. Centar za nadzor prometa.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Bauer, Z.: Razvoj i planiranje prometa u gradovima, Informator, Zagreb, 1989. O'Flaherty, C. A.: Transport Planning and Traffic Engineering, Arnold, London, 2001. Meyer, M. D. and Miller, E. J.: Urban Transportation Planning, McGraw Hill, New York, 2001.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže