Prometno tehničke ekspertize i sigurnost
Kratica: PRTEHEKS Opterećenje: 30(P) + 10(A) + 10(L) + 10(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Goran Zovak
Izvođači: Željko Šarić dipl. ing. ( Laboratorijske vježbe, Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Suvremeni pristupi istraživanja cestovno prometne sigurnosti. Elementi očevida pri prometnim nesrećama. Istraživanje brzine kretanja motornih vozila. Prometno tehnička ekspertiza naleta na pješaka. Istraživanje općih tipova prometnih nesreća. Tehnički i sigurnosni elementi kretanja određenih vrsta vozila. Prometno tehničke ekspertize tračničkih vozila Elementi teorije pri analizi sudara dvaju automobila. Grafo analitičke metode sudara dvaju automobila. Elementi tehnologije sudskih vještačenja. Tehnologija izrade ekspertize prometnih nesreća. Upotreba simulacijskih programskih alata u analizi prometnih nesreća.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Rotim, F.: Elementi sigurnosti cestovnog prometa, Svezak 1 (Ekspertize prometnih nezgoda), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1990.
2. Rotim, F.: Elementi sigurnosti cestovnog prometa, Svezak 2 ( Kinetika vozila), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1991.
3. Rotim, F.: Elementi sigurnosti cestovnog prometa, Svezak 3 (Sudari vozila), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1992.
4. Rotim, F.: Elementi metodologije za procjenu štete na vozilima, Hrvatsko znanstveno društvo za promet, Zagreb, 1999.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže