Gospodarenje u željezničkom sustavu
Kratica: GOSPŽSU Opterećenje: 30(P) + 20(A) + 0(L) + 10(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Doc. dr. sc. Borna Abramović
Izvođači: Dean Brabec dipl. ing. ( Auditorne vježbe )
Doc. dr. sc. Borna Abramović ( Seminar )
Opis predmeta: Elementi procesa proizvodnje u željezničkom prometom sustavu. Troškovi u željezničkom prometu. Svođenje troškova na vlak. Cijene prijevoznih usluga. Stjecanje prihoda. Mjerenje uspješnosti u željezničkom prijevozu. Marketing. Koncepcija i funkcije marketinga. Prijevozno tržište. Marketinško-informacijski sustav. Statistika sredstava željezničkog prometa. Investicije. Utvrđivanje dinamike i proračuni početno-završnih i troškova čistog prijevoza. Konstrukcija tarifa. Izračuni troškova vlaka neposrednim i posrednim svođenjem. Utvrđivanje troškova po prugama, troškova prometne službe, troškova pomoćnih vozila i sredstava mehanizacije.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Bogović, B.: Prijevozi u željezničkom prometu - ekonomika, marketing, tehnologija, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb 2006.
Preporučena literatura:
2. Bogović, B., Šimulčik, D.: Ekonomika željezničkog prometa, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 1999.
3. Samuelson, P. A.:Fundation of Economics Analysis, Cambridge 1997.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže