Obrada poruka i signala
Kratica: OBRPOR Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Doc. dr. sc. Niko Jelušić
Izvođači: Doc. dr. sc. Niko Jelušić ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Općenito o porukama i signalima. Šum. Izvori i vrste šuma. Utjecaj šuma. Govor i zvuk. Elektroakustička pretvorba. Govorni signal. Analiza govornog signala. Digitalizacija govornog signala. Slika. Analiza i sinteza slike. Optoelektrička pretvorba. Videosignal. Analiza videosignala. Digitalizacija videosignala. Podaci. Kodovi. Transmisijski kodovi i analiza signala. Modulacija amplitude. Modulacija argumenta. Pulsno kodni modulacijski postupci. Diskretna modulacija sinusnog signala. Složeni diskretni modulacijski postupci. Pojačala signala. Generatori signala. Filteri. Održavanje razine signala. Sinkronizacija digitalnih uređaja na razini signala. Regeneracija digitalnih signala. Rješavanje numeričkih zadataka iz pojedinih nastavnih cjelina i primjeri izvedbe telekomunikacijskih sklopova: Odnos signal/šum. Elektroakustički pretvarači. ASCII kod. Entropijsko kodiranje. Transmisijski kodovi. Nyquistovi kriteriji. Spektar AM, FM signala. Primjeri izvedbe AM, FM modulatora. Digitalno procesiranje i primjeri sklopova. Diskretne modulacije: brzina prijenosa simbola i bitska brzina, položajni dijagrami Spektralna korisnost. Građa, karakteristike i primjeri izvedbe oscilatora i filtera. Ekstrakcija takta filtriranjem i metodom sinfazne petlje.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Modlic, B., Modlic, I.: Modulacije i modulatori,Školska knjiga, Zagreb,1995.
2. Carne, E.B: Telecommunication primer; data, voice and video communication, Prentice Hall, 1999.
Preporučena literatura:
3. Jelušić, F.: Informacije i komunikacije,Fakultet prometnih znanosti, Zagreb,1999.
4. Rožić, N.: Informacije i komunikacije, kodiranje s primjenama, FESB, Split,1992.
5. Hioki, W., Telecommunications, Prentice Hall, 1998.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže