Tehnologija zračnog prometa III
Kratica: TZPIII Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Doc. dr. sc. Mirko Tatalović
Izvođači: mr. sc. Ružica Škurla Babić ( Predavanja, Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Elementi aerodromske operative. Prometne i neprometne aerodromske djelatnosti. Organizacijska struktura aerodromskih operatera. Funkcionalna analiza poslovnih procesa u zračnoj luci. Modeli organizacije i metodologija prihvata i otpreme zrakoplova, putnika i prtljage i tereta. Planiranje i optimiranje aerodromske operative. Elementi prijevozničke operative. Organizacijska struktura zračnih prijevoznika. Poslovni modeli zrakoplovnih kompanija. Metodologija selekcije flote, tipizacija zrakoplova i upravljanje flotom. Metodologija izrade reda letenja. Planiranje posada i goriva. Sustav za upravljanje kapacitetima zrakoplova. Tarifni sustavi i upravljanje tarifama. Modeli prognoziranja potražnje za zračnim prijevozom. Model profitabilnosti zračnog prijevoznika i značajke tržišta. PESTLE i SWOT analiza zračnog prijevoznika. Elementi ATM operative. Organizacijska struktura davatelja usluga u zračnoj plovidbi (ATM). Funkcionalna analiza ATM sustava i procesa. Planiranje rutne mreže i sektorizacija zračnog prostora. Metodologija upravljanja tokovima i kapacitetima. Metodologija prognoziranja zračnog prometa (IFR operacija). Simulacijski modeli optimiranja kapaciteta zračnog prostora i tokova zračnog prometa.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Pavlin, S., Steiner, S., Škurla Babić, R.: Tehnologija zračnog prometa III, Autorizirana predavanja, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2009.
Preporučena literatura:
2. Doganis, R.: The Airline Business, Routledge, London, 2005.
3. De Neufville, R., Odoni, A.: Airport Systems: Planning, Design, and Management, McGraw-Hill, New York, 2003.
4. Cook, A.(ed.): European Air Traffic Management: Principles, Practice and Research, Ashgate Publishing, Ltd., 2007.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže