Infrastruktura zračnog prometa II
Kratica: INFZRPII Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Stanislav Pavlin
Izvođači: Matija Bračić dipl. ing. ( Auditorne vježbe, Seminar )
mr. sc. Ružica Škurla Babić ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Tehnologija i tehnika odvijanja prometnih procesa na aerodromu. Metode analize prometa i kapaciteta. Prognoze prometa. Mjerodavno vršno opterećenje. Kvaliteta prihvata i otpreme. Potrebni kapaciteti uz prihvatljivu razinu kašnjenja. Prateći sadržaji i kapaciteti. Održivi razvoj. Master plan. Planovi razvoja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Horonjeff, R., McKelvey, F.X.: Planning and Design of Airports, Fourth Edition, McGraw Hill, 1993.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže