Osnove prometne infrastrukture
Kratica: OSPROINF Opterećenje: 30(P) + 10(A) + 0(L) + 20(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Jasna Blašković Zavada
Izvođači: Dean Brabec dipl. ing. ( Auditorne vježbe, Seminar )
Martin Starčević dipl. ing. ( Seminar, Auditorne vježbe )
mr. sc. Marko Ševrović ( Auditorne vježbe, Seminar )
mr. sc. Marko Šoštarić ( Seminar, Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Pregled razvitka prometa i prometne infrastrukture. Pojmovi i nazivlje prometne infrastrukture. Prostorno planiranje u funkciji prometa. Osnovni elementi infrastrukture cestovnog, željezničkog, zračnog i vodnog prometa. Urbana prometna infrastruktura. Prometni terminali. Elementi ingrastrukture poštanskog prometa prometa.Kompatibilnost raznih vrsta prometa. Primjeri i rješenja iz prakse.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Stipetić, A.: Infrastruktura željezničkoga prometa, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 1999.
2. Legac, I.: Cestovne prometnice, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2001.
3. Pavlin, S.: Aerodromi I, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2003.
Preporučena literatura:
4. Steierwald, G.; Kühne, H.: Stadtverkersplannug, Springer-Verlag, Berlin, 1994.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže