Organizacija prijevoza putnika željeznicom
Kratica: ORGPRPU Opterećenje: 30(P) + 20(A) + 0(L) + 10(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić
Doc. dr. sc. Vinko Jenić
Izvođači: Marjana Petrović dipl. ing. ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Elementi tehnologije prijevoza putnika. Putnički tokovi unutarnjih i međunarodnih prijevoza. Obrt putničkih garnitura. Analiza utjecaja kvantitativnih i kvalitativnih parametara/pokazatelja na eksploataciju sredstava putničkog prometa. Tehnologija planiranja i upravljanja radom putničkih kolodvora. Tehnološko proračunavanje pokazatelja rada u putničkom prometu. Vlakopratno osoblje. Organiziranje putničkog prometa. Ugovori javnog značaja (Public Service Obligation). Prigradski i gradski prijevozi. Iskustava drugih željezničkih uprava.Visoko brzinski putnički prijevozi. Nekonvencionalni prijevozi. Zajednički proizvodi. Integrirani putnički prijevozi.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Badanjak, D., Bogović, B., Jenić, V.: Organizacija željezničkog prometa, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb 2006.
2. Abramović, B., Brnjac, N., Petrović, M.: Inženjersko-tehnološki proračuni u željezničkom prometu ? Zbirka riješenih zadataka, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb 2007.
3. Jenić, V., Petrović, M., Abramović, B.: Tehnologija prijevoza putnika ? skripta, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb 2008.
Preporučena literatura:
4. Vuchic, V.R.: Urban Transit Systems and Technology, Wiley, New York, 2007.
5. Bogović, B.: Tehnologija prijevoza u željezničkom prometu, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 1988.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže