Organiziranje željezničkog prometa
Kratica: ORGŽEPR Opterećenje: 45(P) + 20(A) + 0(L) + 10(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Doc. dr. sc. Borna Abramović
Izvođači: Dean Brabec dipl. ing. ( Auditorne vježbe )
Doc. dr. sc. Borna Abramović ( Seminar )
Opis predmeta: Pokazatelji eksploatacije prijevoznih sredstava željezničkog prometa. Korištenje vučnih i voznih sredstava. Racionaliziranje vremenskog i prostornog korištenja svih sredstava. Analiza utjecaja kvantitativnih i kvalitativnih parametara/pokazatelja, na eksploataciju vučnih vozila i sredstava putničkog i teretnog prometa. Statičko i dinamičko opterećenje vagona i dinamičko opterećenja vagona radnog parka, komercijalna i tehnička brzina vlakova, obrt, dnevno trčanje, dnevni rad i radni park lokomotiva, obrt teretnih vagona, raspored radnog parka na mreži u odnosu na kapacitete, dnevno trčanje, rad u toku dana i proizvodnost teretnih vagona, usklađivanje vagonskih i lokomotivskih radnih parkova.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Bogović, B.: Organizacija željezničkog prometa, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 1987.
2. Badanjak, D., Bogović, B., Jenić, V.: Organizacija željezničkog prometa, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2006.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže