Teorija kontrole zračnog prometa I
Kratica: TEKZPI Opterećenje: 45(P) + 20(A) + 0(L) + 10(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Doc. dr. sc. Biljana Juričić
Izvođači: Željko Oreški dipl. ing. ( Predavanja )
Ivana Varešak dipl. ing. ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Povijest i razvoj kontrole zračnog prometa i pravila letenja. Usluge operativnih službi kontrole zračnog prometa. Struktura zračnog prostora. Mjerne jedinice i mjerenje visine. Izvještaji pilota, opći postupci, odobrenja i upute kontrole zračnog prometa, službeni i operativni propisi, poslovi i zadaće aerodromske kontrole zračnog prometa. Informacije koje zrakoplovima daje aerodromska kontrola zračnog prometa. Svjetla manevarskih površina. Kontrola aerodromskog prometa. Kontrola prometa u aerodromskom prometnom krugu. Kontrola zrakoplova u odlasku i dolasku. Specijalni i noćni VFR let.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. ICAO Annex 2 - Rules of the Air ICAO Annex 11 - Air Traffic Services ICAO Doc 4444 - Air Traffic Management
2. Zakon o zračnom prometu; Pravilnik o letenju zrakoplova; Pravilnik o operativnim uslugama kontrole zračnog prometa
Preporučena literatura:
3. Nolan, M.S: Fundamentals of Air Traffic Control, Delmare Cengage Learning, USA, 2011.
4. National Research Council: The Future of Air Traffic Control - Human Operators and Automation, National Academy Press, Washington D.C., USA, 1999.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže