Planiranje i upravljanje u željezničkom prometu
Kratica: PLUPRŽEP Opterećenje: 30(P) + 20(A) + 0(L) + 10(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Doc. dr. sc. Borna Abramović
Prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić
Izvođači: dr. sc. Hrvoje Haramina ( Predavanja )
Dean Brabec dipl. ing. ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Osnovni principi upravljanja željezničkim prometom. Sustav centraliziranog upravljanja željezničkim prometom. Metodološki aspekti, smjernice i projektiranje voznog reda. Grafički prikazi prometa vlakova i njihova primjena u raznim uvjetima prometovanja. Utvrđivanje kapaciteta pruga. Proračuni tehničke moći, propusne i prijevozne sposobnosti pruga. Dinamički vozni red. Projektiranje energetski učinkovitih voznih redova.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. D. Badanjak, B. Bogović, V. Jenić: Organizacija željezničkog prometa, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2007.
2. Badanjak, D.: Primjeri rješavanja zadataka iz organizacije željezničkog prometa, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb 1987.
3. Programska dokumentacija simulacijskog programa OpenTrack.
Preporučena literatura:
4. I.A. Hansen, J. Pachl: Railawy Timetable & Traffic, Eurailpress, Hamburg, 2008.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže