Osnove tehnologije zračnog prometa
Kratica: OSTEHZRP Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Stanislav Pavlin
Izvođači: mr. sc. Ružica Škurla Babić ( Predavanja, Seminar )
Opis predmeta: Pojam i sadržaj tehnologije zračnog prometa. Zračni promet kao podsustav prometnog sustava, elementi sustava i specifičnosti. Pregled povijesnog razvoja zračnog prometa, obilježja suvremenog međunarodnog zračnog prometa. Međunarodni organizacijski i normativni ustroj zračnog prometa. Osnovne značajke tehnologije prijevoza u zračnom prometu. Prometno-tehnološke značajke zrakoplova komercijalne namjene. Eksploatacija zrakoplova. Prometno-tehnološke značajke zračnih luka. Prometni tokovi u zračnim lukama. Značajke i organizacija rada operatera kontrole letenja. Prometni pokazatelji zračnih prijevoznika, zračnih luka i operatera kontrole letenja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Radačić, Ž., Suić, I., Škurla Babić, R: Tehnologija zračnog prometa I, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2008.
Preporučena literatura:
2. Doganis, R.: The Airline Business, Routledge, London, 2005.
3. De Neufville, R., Odoni, A.: Airport Systems, planning, design and managment; USA, 2003.
4. Wells, A. T., Wensveen, J. G.: Air Transportation, Thomson Learning-Brooks/Cole, 2004.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže