Tehnologija prihvata i otpreme zrakoplova
Kratica: TEHPROTZ Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Stanislav Pavlin
Izvođači: mr. sc. Ružica Škurla Babić ( Auditorne vježbe, Predavanja )
Opis predmeta: Osnove tehnologije prihvata i otpreme zrakoplova. Faze tehnologije prihvata i otpreme zrakoplova. Operativne faze prihvata i otpreme zrakoplova. Regulativa prihvata i otpreme zrakoplova. Dokumentacijska osnova prihvata i otpreme zrakoplova. Odgovornosti poslužitelja. Funkcije kontrolora zemaljskog opsluživanja zrakoplova. Aerodromska infrastruktura za prihvat i otpremu zrakoplova. Prometno tehnološke značajke opreme za prihvat i otpremu zrakoplova. Sigurnosne procedure pri zemaljskom opsluživanju zrakoplova. Tipizacija zrakoplova. Pravila komunikacije pri zemaljskom opsluživanju zrakoplova. Opsluživanje prtljage, tereta, pošte i putnika na stajanci. Osnove balansiranje zrakoplova. Kontrola kretanja na stajanci.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Radačić, Ž., Suić, I., Škurla Babić, R: Tehnologija zračnog prometa I, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2008.
Preporučena literatura:
2. Airport Handling Manual (AHM), 30th Edition, IATA, Montreal 2010.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže