Tehnologija prihvata i otpreme putnika i prtljage
Kratica: TEHPRIPP Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Stanislav Pavlin
Izvođači: mr. sc. Ružica Škurla Babić ( Auditorne vježbe, Predavanja )
Opis predmeta: Regulativa prihvata i otpreme putnika i prtljage. Priprema leta, postupak prijave putnika na let, dodjela sjedala i prioriteti ukrcaja, status rezervacije i vrste putnika. Dokumenti za prijevoz putnika i prtljage, karte za ulazak u zrakoplov, elektronska karta. Klasifikacija putnika. Procedure prijevoza nepraćene djece i djece uz pratnju domaćice zrakoplova. Procedure prijevoza INCAP putnika. Procedure prijevoza VIP putnika, FF putnika, grupa putnika, nepoželjnih putnika i deportiranih osoba. Prihvat i otprema tranzitnih i transfernih putnika. Vrste putničke prtljage, težinski i komadni sustav prijevoza, višak prtljage. Procedure prijevoza životinja-mezimaca u putničkoj kabini. Prijevoz lomljive, nezgrapne ili vrijednosne prtljage u putničkoj kabini. Prijevoz diplomatske pošte, opasnih tvari i oružja u putničkoj prtljazi. Vrste prtljažnih privjesaka. Nepravilnosti u prijevozu putnika i prtljage. Novi trendovi u procedurama prihvata i otpreme putnika i prtljage.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Radačić, Ž., Suić, I., Škurla Babić, R: Tehnologija zračnog prometa I, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2008.
Preporučena literatura:
2. Passenger Services Conference Resolutions Manual, IATA 2009.
3. Ashford, N., Stanton, H. P. M., Moore, A. C.: Airport Operations, Second Edition, McGraw-Hill, 1996.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže