Poštanska mreža
Kratica: POŠMRE Opterećenje: 30(P) + 10(A) + 0(L) + 20(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Jasna Blašković Zavada
Izvođači: Prof. dr. sc. Jasna Blašković Zavada ( Seminar, Auditorne vježbe )
Katarina Mostarac dipl. ing. ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Pojam i temeljne značajke poštanske mreže. Općenito o mrežama (struktura, topologija, upravljanje, kanalni i distributivni tok). Ustrojstvo javne poštanske mreže. Specifičnosti poštanske mreže naspram ostalih mreža. Poštanska područja (od dostavnih rajona do svjetske poštanske mreže). Topološka struktura poštanske mreže (internacionalne i nacionalne). Područje poštanskog ureda, središta i izmjeničnog poštanskog ureda. Planiranje obuhvata područja prema prometu. Poštanski objekti. Osnove planiranja i projektiranja poštanskih objekata. Obvezatna graditeljska dokumentacija. Tipologija poštanskih objekata. Tehničko tehnološka koncepcija poštanskih objekata. Glavne funkcionalne površine poštanskih objekata. Pristup poštanskim objektima. Osnovna oprema i uređaji. Održavanje poštanskih objekata.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Blašković Zavada, J.: Separati predavanja iz poštanske infrastrukture, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2004.
Preporučena literatura:
2. Bošnjak, I. : Poštanski promet I, FPZ, Zagreb, 1998.
3. Tabak, P. : Poštanski promet 2, Rabus media, Zagreb, 2005.
4. Tabak, P. : Poštanski promet 2, Željeznička tehnička škola, Zagreb 2008.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže