Poštanska legislativa
Kratica: POŠLEG Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 30(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: V. pred. mr. sc. Pero Tabak
Izvođači: Katarina Mostarac dipl. ing. ( Seminar )
V. pred. mr. sc. Pero Tabak ( Seminar )
Opis predmeta: Temeljni pojmovi i predmet proučavanja. Pregled poštanske svjetske i nacionalne legislative kroz povijest. Poveznice sa sadržajem kolegija Prometno pravo. Izvori međunarodnog poštanskog prava. Ustroj Svjetske poštanske udruge. Akti SPU (obvezni i fakultativni). Svjetska poštanska konvencija i pravilnici. Svjetska trgovinska organizacija i GATS. Ustroj poštanske djelatnosti na jedinstvenom tržištu EU. Izvori europskog poštanskog prava. Poštanske direktive i ostali akti. Izvori unutarnjeg poštanskog prava. Zakonski i podzakonski akti. Opći uvjeti davatelja poštanskih usluga. Prva i dužnosti davatelja i korisnika poštanskih usluga. Tehnološke upute za rad (tehničko-tehnološko jedinstvo). Pravni izvori u provedbi inspekcijskog i stručnog nadzora.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Aktualni akti Svjetske poštanske udruge, Poštanske direktive EU, Aktualni zakonski i podzakonski akti koji reguliraju područje poštanske djelatnosti
Preporučena literatura:
2. Kaštela, S i Horvat, L.: Prometno pravo, Školska knjiga, Zagreb, 2008.
3. Pero Tabak: Poštanski promet 3, Željeznička tehnička škola, Zagreb, 2008.
4. Study of the Relationship between the Constitution, Rules and Practice of the Universal Postal Union (UPU), the Rules of the World Trade Organization (WTO), in particular the GATS (General Agreement on Trade in Services), and European Community (EC) Law, po narudžbi EK, TMC Asser Institute, July 2004.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže