Automatsko upravljanje u prometu i transportu
Kratica: AUTOUPR Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Sadko Mandžuka
Izvođači: Doc. dr. sc. Edouard Ivanjko ( Auditorne vježbe, Predavanja )
Opis predmeta: Osnovni pojmovi i definicije. Osnovne strukture i svojstva sustava upravljanja. Matematičko modeliranje sustava upravljanja. Primjeri matematičkih modela: vozilo, brod, zrakoplov, prometna mreža. Analiza linearnih kontinuiranih sustava upravljanja. Stabilnost linearnih kontinuiranih sustava. PID regulator i iz njega izvedeni regulatori. Primjeri PID regulatora: inteligentni tempomat, brodski autopilot, stabilizacija valjanja zrakoplova. Postupci sinteze linearnih kontinuiranih sustava upravljanja u vremenskom i frekvencijskom području. Kaskadna regulacija. Upravljanje po varijablama stanja. Inteligentno upravljanje prometom.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Vukić, Zoran, Kuljača, Ljubomir, Automatsko upravljanje : analiza linearnih sustava, Zagreb, Kigen, 2004.
2. Mandžuka, Sadko, Automatsko upravljanje u prometu i transportu (u pripremi)
Preporučena literatura:
3. Perić, Nedjeljko: Automatsko upravljanje, Skripta. FER, Zagreb, 2001.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže