Filatelija
Kratica: FILATE Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Zvonko Kavran
Izvođači: dr. sc. Tomislav Kljak ( Predavanja )
Pred. Božidar Sever ( Predavanja )
Katarina Mostarac dipl. ing. ( Seminar )
Opis predmeta: Temeljni filatelistički pojmovi. Povijest pošte i filatelije. Pojam i funkcija poštanske marke. Nacionalna i međunarodna legislativa. Dizajn i oblikovanje poštanske marke. Ostale filatelističke cjeline. Obrazovni, zabavni i komercijalni ciljevi filatelije. Skupljanje, čuvanje i razmjena poštanskih maraka. Tržište poštanskih maraka. Filatelistički pribor i listovi. Djelovanje nacionalnih i međunarodnih filatelističkih udruga. Poštanski muzeji.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Bošnjak, I.: Poštanski promet I, FPZ, 1998.
Preporučena literatura:
2. Nedjeljko Nižić: Pregled povijesti pošte, brzojava i telefona u Hrvatskoj, HT d.d. Muzej, Zagreb, 2007.
3. Andrej Hozjan ur.: Pošta sjeverozapadne Hrvatske, HP, HAZU i ZZRV, Zagreb-Varaždin, 2002.
4. Pero Tabak: Poštanski promet 1, Rabus media, Zagreb, 2003.
5. Časopisi filatelističkih društava i udruga te drugi on line izvori
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže