Robno transportni centri
Kratica: RTC Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić
Izvođači: Tihomir Pleša dipl. ing. ( Seminar )
Opis predmeta: Opći pojmovi o RTC u racionalizaciji transporta i skladišnih kapaciteta. Prostorno geografske značajke mikrolokacija i gravitacijskih zona RTC. Gospodarski razvoj mikrolokacija i gravitacijskih zona RTC (stanovništvo, zaposlenost, društveni brutoproizvod i pokazatelji standarda, potreba za uslugama transportne i skladišno terminalske djelatnosti, investicije, prirodna bogatstva, trgovina). Prometno-tehnički čimbenici mikrolokacije i šire gravitacijske zone RTC (prostorna povezanost proizvodnih čimbenika, utjecaj terminalsko-skladišnih kapaciteta i slobodnih gospodarskih zona, energetska infrastruktura, zastupljenost i suradnja prometnih grana). Robni tokovi (postojeći; doprema-otprema, budući robni tokovi, istraživanje i prognoza globalnih kretanja). Funkcije i organiziranost RTC. Idejna rješenja (nužna suradnja- minimalno dvije grane transporta).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže