Upravljanje protokom zračnog prometa
Kratica: UPPRZR Opterećenje: 45(P) + 15(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Doc. dr. sc. Biljana Juričić
Izvođači: Davor Crnogorac ing. ( Auditorne vježbe )
Doc. dr. sc. Biljana Juričić ( Seminar )
Opis predmeta: Povijest i razvoj zrakoplovstva. Uvod u teoriju prometnih tokova. Pojam kapaciteta i protočnosti u prometu. Kapacitet sustava zračnog prometa. Uvod u upravljanje protokom zračnog prometa. Faze provođenja, učesnici, definicije i skraćenice unutar ATFM. Organizacija sustava ATFM-a. Prostor primjene ATFM-a. Sustav za obradu podataka iz plana leta - IFPS. Sustavi za dnevne operacije (TACT), za automatsko dodjeljivanje vremena uzlijetanja (CASA) i za bazu podataka (ENV). Poruke - vrsta, redoslijed i razmjena. Projekti Eurocontrol-a. Simulacijski program RAMSPlus, SAAM. Modeli povećanja kapaciteta u sustavu zračnog prometa.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Cook, A.: European Air Traffic Management, Ashgate Publishing ltd., 2007.
2. ICAO Doc 4444 Air Traffic Management
3. Guidelines for Airspace Management - The ASM Handbook, EUROCONTROL, 2010. CFMU Handbook, EUROCONTROL, 2011. ATFCM Users Manual, EUROCONTROL, 2011.
Preporučena literatura:
4. Čerić, V. Simulacijsko modeliranje
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže