Upravljanje prijevoznom potražnjom u gradovima
Kratica: UPPGR Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Davor Brčić
Izvođači: dr. sc. Marko Slavulj ( Predavanja, Seminar, Auditorne vježbe )
izv. prof. dr. sc. Davor Brčić ( Seminar )
Opis predmeta: Definicija pojma upravljanje prijevoznom potražnjom u urbanim područjima. Odnos ekonomskog rasta, vremena i mobilnosti. Činitelji koji utječu na izbor putovanja. Koncept i primjena prometne politike. Instrumenti za postizanje ciljeva prometne politike. Nositelji prometne politike. Strategije za upravljanje prijevoznom potražnjom u gradovima. Teoretske osnove upravljanja prijevoznom potražnjom. Vrste i primjeri mjera upravljanja upravljanja prijevoznom potražnjom. Kombinirani pristup planiranja mjera u sveobuhvatnu strategiju upravljanja prijevoznom potražnjom. Modeliranje prijevozne potražnje ekonomskim, administrativnim i mjerama povlaštenog tretmana. Modeliranje prijevozne potražnje ponudom parkiranja. Upravljanje prijevoznom potražnjom pomoću mjera prostornog planiranja. Analiza primjene mjera upravljanja upravljanja prijevoznom potražnjom. Analiza uspješnosti postizanja ciljeva prometne politike. Vrednovanje (evaluacija) mjera upravljanja prijevoznom potražnjom. Prihvatljivost i prenosivost mjera upravljanja prijevoznom potražnjom. Primjena novih tehnologija u mobilnosti urbanih sredina. Perspektive u primjeni strategija upravljanja prijevoznom potražnjom u gradovima
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Brčić, D., Slavulj, M.: Upravljanje prijevoznom potražnjom, Autorizirana predavanja, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2012.
2. Broaddus, A., et.al.: TransportationDemand Management, TrainingDocument, FederalMinistry for EconomicCooperationandDevelopment: Eschborn, Germany, 2009.
3. Ison, S., Rye, T.: TheImplementationandEffectivenessof Transport Demand Management Measures: AnInternationalPerspectiveAshgatePublishingLimited, United Kingdom; 2008.
Preporučena literatura:
4. Cracknell, J.A.: Experiencein Urban Traffic Management and Demand Management in Developing Countries, Final Report, Department for International Development, UK, 2000.
5. VTPI, Online TDM Encyclopedia, Victoria Transport Policy Institute, Canada, 2010. (www.vtpi.org)
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže