Upravljanje prometnim sustavom u urbanim sredinama
Kratica: UPSUSR Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Davor Brčić
izv. prof. dr. sc. Ljupko Šimunović
Izvođači: dr. sc. Hrvoje Pilko ( Predavanja, Seminar )
dr. sc. Marko Ševrović ( Seminar, Predavanja )
dr. sc. Marko Šoštarić ( Predavanja, Seminar )
Opis predmeta: Funkcionalna definicija prometnog sustava urbanih sredina, prostorno-vremenski činitelji prijevozne potražnje, prikupljanje, estimacija i validacija prometnih podataka, procjena internih i eksternih troškova putovanja, procjena repova čekanja i propusne moći infrastrukture, procjena zastoja ili vremena vožnje, upravljanje prometnim sustavom podržanim ITS tehnologija (fiksni, adaptivni,temeljeni na raznim logikama (fuzzy i sl.)), upravljanje prometnom u incidentnim situacijama na urbanoj prometnoj mreži, upravljanje prometom u zonama radova, redovnim i izvanrednim događanjima, koncept ograničenog pristupa zonama urbane sredine, koncept upravljanja ponudom parkiranja, koncept upravljanja javnim gradskim prijevozom u urbanim sredinama, definiranje skupa putnih informacija, pred-putnih, te servisi za pružanje informacija u realnom
vremenu, definiranje funkcije cilja za ukupni prometni sustav urbane sredine, te optimiranje sustava u odnosu na postavljenu funkciju cilja, definiranje operativnih strategija za upravljanje prometnim sustavom, definiranje operativnih strategija u odnosu na vremensko-prostornu dimenziju urbane sredine.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Todd Litman, Mobility Management, GTZ, Eschborn, August 2004.
2. Phil Sayeg, ITS, GTZ, Eschborn, June 2009.
3. A. Broadus, T. Litman, G. Menon, Transportation Demand Management, GTZ, Eschborn, April 2009.
4. Phil Sayeg, prof. Phil Charls, Inteligent Transport System , GTZ, Eschborn, 2005
Preporučena literatura:
5. Mobility Management & Commuting, GTZ, Echborn, Germany, 9/2011.
6. Button, K.J., Henser, D.A.: Handbook of transport systems and traffic control, Volume 3, Elsevier Ltd., Oxford, UK, 2006.
7. T. Litman, Transport Elasitcities; Imapacts on Travel Behaviour, BMZ, Berlin, January 2013.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže