Tehnika u vodnom prometu II
Kratica: TEHVPII Opterećenje: 30(P) + 20(A) + 0(L) + 10(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Kristijan Rogić
Izvođači: dr. sc. Tomislav Rožić ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Ro-Ro tehnologija na unutarnjim plovnim putovima, Kontejnerska tehnologija na unutarnjim plovnim putovima, Značajke riječnih Ro-Ro brodova, Značajke riječnih kontejnerskih brodova, Organizacija brodogradilišta, Riječna brodogradilišta, Sustavi za izvlačenje brodova, Riječni informacijski sustavi, Arhitektura sustava RIS, Utjecaj RIS sustava na sigurnost prometa, Sigurnosni propisi u riječnoj plovidbi, Sigurnosne norme u gradnji brodova.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Rogić, K., Rožić, T.: Sigurnost vodnog prometa II, Fakultet prometnih znanosti (u pripremi).
2. Vranić, D.; Kos, S.: Morska kontejnerska transportna tehnologija I., Pomorski fakultet u Rijeci, Rijeka , 2008.
3. Vranić, D.; Kos, S.: Morska kontejnerska transportna tehnologija II., Pomorski fakultet u Rijeci, Rijeka , 2006.
Preporučena literatura:
4. Meisel, F.: Seaside Operations Planning in Container Terminals, Martin Luther Universitat Halle Wittenberg Juristische und Wirtschaftswissenschaftliche Fak, Halle, 2008.
5. Wei Yim Yap: Container Shipping Services and their Impact on Container Port Competitiveness, UPA Univerity Press Antwerp, Brussels, 2009.
6. Kap Hwan Kim, Hans-Otto Gunther: Container Terminals and Cargo Systems, Heidelberg, 2010.
7. Container Handbook, Transport and Loss prevention Department Wilhelmstraße 43/43 G D-10117 Berlin, 2009.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže