Tehnologija vodnog prometa
Kratica: TEHVOPR Opterećenje: 45(P) + 15(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Natalija Jolić
izv. prof. dr. sc. Mihaela Bukljaš Skočibušić
Izvođači: mr. sc. Adrijana Orlić Protega ( Auditorne vježbe, Predavanja, Seminar )
Opis predmeta: Tehnološki procesi prijevoza tereta u pomorskom prometu i prometu na unutarnjim plovnim putovima. Utjecaj riječnog toka i morskih struja na brzinu plovidbe, organizacije i tehnologije potiskivanog sustava. Eksploatacijski pokazatelji rada flote po vremenu, opterećenju, brzini. Pokazatelji produktivnosti pojedinačnog broda, plovnog sastava ili grupe brodova. Izbor potiskivanog ili teglenog sastava. Određivanje propusne sposobnosti prirodnog plovnog puta. Određivanje propusne moći dionice kanala ili kanaliziranih rijeka te utvrđivanje mjera za povećanje kapaciteta plovnog puta. Tehnološki procesi prijevoza putnika u pomorskom prometu i prometu na unutarnjim plovnim putovima. Sastavljanje dijagrama, grafikona rada teretnih plovila ili voznog rada putničkih brodova. Evidencija i analiza rada flote. Određivanje troškova prijevoza.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Dadić, I., Smoljić, Lj., Đaković, N.: Organizacija i eksploatacija vodnog prometa, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1993.
2. Ivaković, Č., Božičević, D., Smoljić, Lj., Đaković, N.: Osnove vodnog prometa, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1997.
Preporučena literatura:
3. Meurn, R. J.: Marine cargo operations: a guide to stowage, Cornell Maritime Press Inc., U.S., 2010.
4. House, D.: Cargo work: for maritime operations, Routledge, Oxford, 2005.
5. Strengthening inland waterway transport: Pan-European co-operation, OECD Publications, Paris, 2006.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže