Prijevoz robe željeznicom
Kratica: PRROŽE Opterećenje: 45(P) + 20(A) + 0(L) + 10(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Borna Abramović
Izvođači: Dean Brabec dipl. ing. ( Auditorne vježbe )
doc. dr. sc. Borna Abramović ( Seminar )
Opis predmeta: Tržište prijevoza robe željeznicom. Koncepcija marketinga u prijevozu robe željeznicom. Elementi tehnologije prijevoza robe. Tehnička sredstva. Željeznicki kolodvori i postaje (terminali). Veliki korisnici. Industrijski kolosijeci. Vagonske i komadne pošiljke. Inovativne transportne tehnologije u prijevozu robe željeznicom. Tehnološki proces rada sa robom. Statistika robnog rada.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Bogović, B.: Prijevozi u željezničkom prometu - ekonomika, marketing, tehnologija, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb 2006
2. Abramović, B., Brnjac, N., Petrović, M.: Inženjersko - tehnološki proračuni u željezničkom prometu, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2009.
3. Abramović, B.: Modeliranje potražnje u funkciji prijevoza željeznicom, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2009.
Preporučena literatura:
4. Berndet, T.: Eisenbahnguterverkehr, Teubner, Stuttgart-Leibzig-Wiesbaden, 2001.
5. Heinisch, R. et al.: Liberalisierung und Harmonisierung der Eisenbahnen in Europa, Hestra-Verlag, Darmstadt, 2003.
6. Eisenbahnreformen in Europa - Eine Standortbestimmung, Eurailpress Tetzlaff-Hestra, Hamburg, 2005.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže