Sustavi elektroničkog poslovanja
Kratica: SUSELPO Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 15(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Dragan Peraković
Izvođači: Ivan Jovović dipl. ing. ( Laboratorijske vježbe )
dr. sc. Marko Periša ( Laboratorijske vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Koncept elektroničke razmjene podataka. Poslovni procesi i njihova veza sa sustavima elektroničkog poslovanja. Arhitektura i tehnologija izvedbe sustava elektroničkog poslovanja. Informacijsko komunikacijska tehnologija kao infrastruktura elektroničkog poslovanja. Standardi u elektroničkoj razmjeni podataka (XML, RSS feeds, i sl.). Skladište podataka i strateški utjecaj analize podataka na odlučivanje. Zakonska regulativa u elektroničkom poslovanju. Strategije i mogućnosti mobilnih komunikacijskih sustava i usluga u elektroničkoj razmjeni podataka. Tehnologije mobilnog elektroničkog poslovanja. Elektronički sustavi plaćanja. Sigurnosni aspekti elektroničkog poslovanja. Sustavi elektroničkog poslovanja u prometnom ambijentu. Razvoj elektroničkog poslovanja u Hrvatskoj (E-hrvatska).
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Peraković, D.: Sustavi elektroničkog poslovanja, (u pripremi).
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže