Sigurnost cestovnog i gradskog prometa I
Kratica: SIGCIGPI Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Dadić
Izvođači: doc. dr. sc. Goran Kos ( Predavanja )
izv. prof. dr. sc. Grgo Luburić ( Predavanja )
dr. sc. Rajko Horvat ( Auditorne vježbe )
dr. sc. Marko Slavulj ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Prometna tehnika i problem sigurnosti prometa. Opasna mjesta na cestama. Incidentni čimbenici. Elementi modela cestovno prometne sigurnosti. Brojenje prometa. Sigurnost pri kretanju u zavoju. Intenzivno i slobodno kočenje. Sigurnosni putovi. Sigurnosni razmak između vozila u kretanju. Put reagiranja. Zaustavni put. Horizontalna i vertikalna preglednost. Reguliranje prometa svjetlosnom signalizacijom (AUP).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Cerovac, V.: Tehnika i sigurnost prometa, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb 2001.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže