Održavanje željezničkih vozila
Kratica: ODRŽELJV Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Zdravko Toš
Izvođači: doc. dr. sc. Mladen Nikšić ( Auditorne vježbe, Predavanja )
Opis predmeta: Pokazatelji kvalitete vozila s motrišta održavanja i integralne logističke potpore: pouzdanost, raspoloživost, efektivnost, funkcionalna pogodnost, pogodnost za održavanje i sigurnost. Vrste i ciklusi održavanja željezničkih vozila. Tehnologija i modeli održavanja vozila. Mjesta održavanja željezničkih vozila. Tehnička dokumentacija za održavanje vozila. Metode i proračun pouzdanosti, raspoloživosti i efektivnosti željezničkih vozila. Proračun i odabir optimalnog modela održavanja vozila. Definiranje i projektiranje tehnološkog procesa održavanja vozila te proračun kapaciteta za održavanje.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Nikšić, M. : Održavanje željezničkih vozila, autorizirana predavanja, 2007. Blanchard, M.S: Logistic Engineering and Management, Prentice-Hall, Inc 1974, 1981.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže