Terminalni uređaji
Kratica: TERMUR Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 15(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Dragan Peraković
Izvođači: Vladimir Remenar dipl. ing. ( Predavanja, Auditorne vježbe, Laboratorijske vježbe )
Ivan Jovović dipl. ing. ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Funkcije terminalnih uređaja. Podjele i vrste terminalnih uređaja. Funkcijski elementi terminalnog uređaja. Interoperabilnost terminalnog uređaja i mobilnih servisa. Integracija računala i telefonije (PDA/MDA). Tehničko tehnološke karakteristike inteligentnih terminalni uređaja (smartphones). Referentni modeli arhitekture inteligentnih uređaja: Korisničko sučelje, Referentne aplikacije modela, Podržane tehnologije za management upotrebe uređaja (JavaTM MIDP, C++), Podržane tehnologije za mrežnu (GSM, GPRS, EDGE) i lokalnu povezivost (Bluetooth, IrDa, USB), Upravljanje aplikacijama. Utjecaj terminalnog uređaja na korisnika i okolinu. Perspektive razvoja terminalnih uređaja. Alati za razvoj programskih paketa za terminalne uređaje.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Peraković, D.: Autorizirana predavanja (objavljeno na http://e-student.fpz.hr )
2. Mikula, M., Kavran, Z.: Terminalni uređaji u telekomunikacijskom prometu, FPZ, Zagreb, 2000.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže