Održavanje telematičkih sustava
Kratica: ODRTESUS Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Dragan Peraković
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Mladen Begović ( Predavanja )
Ivan Jovović dipl. ing. ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Životni ciklus, logistička potpora, modeli i modeliranje. Pouzdanost: količinski opis, slučajna varijabla "trajanje ispravnog rada", brzina kvarenja, eksponencijalni model. Pouzdanost: osnovne konfiguracije, projektiranje pouzdanost, kvar, zalihost, dodjela pouzdanosti. Održavljivost: održavljivost u životnom ciklusu, projektiranje održavljivosti, mjerila održavljivosti, raspoloživost, uporabivost, dodjela održavljivosti, čimbenici uspješnosti, pomagala za oblikovanje i/ili ocjenu održavljivosti. Održavanje: osnovne definicije, analiza logističke potpore, nacrt održavanja, pristup održavanju, održavalački pothvati, analiza održavalačkog pothvata, korektivno održavanje, preventivno održavanje, plan održavanja, služba održavanja, osoblje, dokumentacija o održavanju. Potpora sustava: sadržaj potpore, opskrbna potpora, ostala potpora, zalihe pričuvnih dijelova.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Begović, M.: Održavanje tehničkih sustava, FPZ, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2003.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže