Tehnologija gradskog prometa I
Kratica: TEHGRADI Opterećenje: 45(P) + 15(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Gordana Štefančić
Izvođači: dr. sc. Marko Slavulj ( Predavanja, Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Značaj javnog gradskog prijevoza, Povijest gradskog prijevoza putnika, Utjecaj javnog prijevoza na nastanak i razvoj gradova, Javni prijevoz u hrvatskim gradovima, Tehnologija gradskog prijevoza putnika, Modeli ponašanja putnika, Planiranje javnog prijevoza, Konvencionalni načini javnog prijevoza, Kvazi - javni prijevoz, Inovativna tehnologija.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Black, A.: Urban Mass Transportation Planing, University of Kansas, 1995. Hanson, S.: The Geography of Urban Transportation, Second Edition, New York, 1995. O'Flaherty, C. A.: Transport Planing and Traffic Engineering, New New York, 1997.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže