Optimizacija prometnih procesa
Kratica: OPPROMPR Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 15(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Tonči Carić
Izvođači: Juraj Fosin dipl. ing. ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Kombinatorne optimizacije i NP problemi. Primjena teorije grafova u prometu i optimizacijski algoritmi. Klasifikacija NP problema i njihovi primjeri u raznim vidovima prometu. Problem minimalnog puta. Problem trgovačkog putnika. Problem naprtnjače. Problem usmjeravanja prometnih entiteta. Egzaktni i aproksimacijski algoritmi. Heuristički i memetički pristupi optimizacijama prometnih procesa. Linearno programiranje, simplex i njegove modifikacije. Minimalno stablo. Maksimalni protok kroz mrežu. NP problem i egzaktni, aproksimativni i heuristički pristup njihovog rješavanja. Genetski algoritmi i porodica memetičkih algoritama. VRP model, njegova proširenja i optimizacijske metode.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Corne, D., Dorigo, M., Glover, F.: New Ideas in Optimization, Mc Graw Hill, 1999.
2. Crainic, T.G., Laporte, G.: Fleet Managment and Logistics, Kluwer, 1998.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže