Integralni i intermodalni transport
Kratica: IIT Opterećenje: 45(P) + 5(A) + 0(L) + 10(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Nikolina Brnjac
Izvođači: doc. dr. sc. Nikolina Brnjac ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Funkcioniranje i struktura prometnog sustava, Definicije promet/prijevoz/prijenos/veze, Intermodalni transportni sustav, Intermodalne mreže, Europska transportna politika ??BIJELA knjiga? EU, Troškovi intermodalnog transporta, Kriteriji kvalitete iT, Suvremene transportne tehnologije u prometnom sustavu, Karakteristike intermodalnih transportnih sustava u cestovnom prometu, Karakteristike intermodalnih transportnih sustava u željezničkom transportu, Karakteristike intermodalnih transportnih sustava u pomorskom transportu, Karakteristike intermodalnih transportnih sustava u riječnom transportu, Karakteristike intermodalnih transportnih sustava u zračnom transportu, Analiza postojećeg stanja i pretpostavka razvoja KT u RH, Analiza zahtjeva za intermodalnim transportom u srednjoj i jugoistočnoj europi, Analiza mreže postojećih intermodalnih terminala u RH , RTC, Dry port concept (Analiza luka na kopnu), Prometni koridori , Analiza prometnih tokova na području EU i RH, Glavni robno-prometni koridori, Primjer operatora Hupac grupa, Trendovi u intermodalnom transportu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Božičević, D, Kovačević, D.: Suvremene transportne tehnologije, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2002. Brnjac, N.: Suvremene transportne tehnologije - vježbe, Fakultet prometnih znanosti, 2004.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže