Tehnologija ukrcaja tereta
Kratica: TEUKTER Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Anđelko Ščukanec
Izvođači: doc. dr. sc. Nikolina Brnjac ( Predavanja )
prof. dr. sc. Mario Šafran ( Predavanja )
Siniša Radulović dipl. ing. ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Opći pojmovi o tehnologijama ukrcaja, iskrcaja i prekrcaja tereta u brodove. Dimenzioniranje prostora za operacije ukrcaja, iskrcaj i prekrcaja tereta u brodove. Osnovne veličine broda. Raspoređivanje tereta kod ukrcaja na brodove. Tehnologija ukrcaja, iskrcaja i prekrcaja generalnih tereta, sipkih tereta, tekućih tereta, kontejnera. Tehnologija ukrcaja, iskrcaja i prekrcaja opasnih tereta u brodove (sukladno IMDG propisima). Tehnologija ukrcaja tereta u Ro-Ro brodove. Definiranje i utvrđivanje količine tereta na brodu. Brodska i lučka dokumentacija vezana za ukrcaj, iskrcaj i prekrcaj robe u brodove.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Šafran, M.: Tehnologija ukrcaja tereta (u pripremi) Dundović, Č.: Lučki terminali, Pomorski fakultet u Rijeci, 2002.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže