Distribucijska logistika II
Kratica: DISLOGII Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Kristijan Rogić
Izvođači: doc. dr. sc. Ratko Stanković ( Predavanja )
doc. dr. sc. Darko Babić ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Distribucijski kanali u međunarodnom menadžmentu i marketingu. Uloga distribucijske logistike u e-commerce poslovanju. Distribucijska logistika u fazi kupovine. Dinamika i integracija distribucijskih kanala. Izbor i kreiranje kanala distribucije. Projektna logistika u distribucijskim sustavima. Distribucijska postprodajna logistika. Informacijski sustavi u distribucijskoj logistici. U okviru vježbi prezentirat će se tipovi modeli distribucije, kreiranje kanala distribucije, analiziranje logističko-distribucijskih procesa, izrađivati programski zadaci vezani uz logistički operating, te različitih poslova planiranja logističko-distribucijskih procesa. Studenti će na vježbama rješavati i simulirati zadatke vezane uz planiranje distribucijske logistike, kao i drugih programskih i projektnih zadataka.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Ivaković, Č.: Distribucijska logistika, skripta, (u pripremi). Ivaković, Č.: Špedicija i logistika, Fakultet prometnih znanosti, 2005. Šafran, M., Stanković, R., Ivaković, Č.: Špedicija i logistika - vježbe, Fakultet prometnih znanosti, 2005.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže