Tehnologija zračnog prometa
Kratica: TZP Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Stanislav Pavlin
Izvođači: Matija Bračić dipl. ing. ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Olakšice u dolasku i odlasku osoba i njihove prtljage, tereta i drugih stvari. Objekti i službe za promet na međunarodnim zračnim lukama. Ostale odredbe olakšica. Zaštita civilnog zrakoplovstva od nezakonitog ometanja. Ciljevi. Nacionalna organizacija i adekvatna Uprava. Program zaštite i Povjerenstvo. Zaštita zračnih luka i prijevoznika. Preventivne zaštitne mjere: zrakoplov, putnici i ručna prtljag, predana prtljaga, posebne kategorije putnika, roba, pošta i ostale stvari. Upravljanje odgovorom na djela nezakonitog ometanja. Tehnologija prihvata i otpreme zrakoplova, putnika, prtljage, robe, pošte i drugih stvari i organizacija, tehnika, zaštita, sigurnost i drugi aspekti u zračnom prometu.
Vježbe obuhvaćaju upoznavanje s obveznim dokumentima u zračnom prometu, međunarodnom i domaćom regulativom koja obrađuje organizaciju, pripremu letenja i letenje s posebnim naglaskom na olakšice i zaštitu u prometu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Security, Safeguarding International Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interference, Annex 17 to the Convention on International Civil Aviation, Seventh Edition, International Civil Aviation Organization, Montreal, Canada, 2002.
2. Facilitation, Annex 9 to the Convention on International Civil Aviation, Eleventh Edition, International Civil Aviation Organization, Montreal, Canada, 2002.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže