Teorija leta III
Kratica: TEOLEIII Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Ernest Bazijanac
Izvođači: v. pred. mr. sc. Davor Franjković ( Auditorne vježbe, Predavanja )
dr. sc. Karolina Krajček Nikolić ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Uvod: vojni i civilni zahtjevi letenja visokim brzinama, Mjerenje visokih brzina strujanja. Normalni udarni valovi. Kosi udarni valovi. Ekspanzijski valovi. Stlačivo strujanje kroz mlaznice i difuzore. Aerodinamički tuneli za visoke brzine. Podzvučno stlačivo strujanje oko aeroprofila. Pravilo površina. Superkritični aeroprofili. Linearizirano nadzvučno strujanje. Aeroprofili i krila za visoke brzine. Granični sloj. Aerodinamičko zagrijavanje. Hiperzvučno strujanje
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. NACA Report 1135: Equations, Tables and Charts for Compresible Flow, National Advisory Committee for Aeronautics, Ames Aeronautical Laboratory, USA, 1953.
Preporučena literatura:
2. Anderson, J.D., jr.: Fundamentals of Aerodynamics, 2nd edition, McGraw-Hill Inc, New York, USA, 1991.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže