Inteligentni transportni sustavi u vodnom prometu
Kratica: ITSVODPR Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Natalija Jolić
Izvođači: Katarina Mostarac dipl. ing. ( Predavanja )
Mato Brnardić mag. ing. traff ( Seminar, Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Osnovni pojmovi o sustavu vodnog prometa, subjektima i obilježjima. Položaj sustava vodnog prometa, kompatibilnost, sinergija. Funkcionalna specifikacija ITS-a u lukama. Informacijski sustavi - informacijski aspekt. Komunikacijski sustavi-komunikacijski aspekt. Sustav vodnog prometa i ITS u 21. stoljeću, globalizacija, održivi razvitak, umreženost. Dinamička optimizacija sustava i integraciju sustava s ostalim podsustavima nacionalnog prometnog sustava.Riječni informacijski servisi: razvoj, struktura sustava, prednosti. CRORIS.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Jolić, N.: ITS u vodnom prometu, (skripta u pripremi).
Preporučena literatura:
2. Jolić, N.: Luke i ITS, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2008.
3. Jolić, N.: Logistika i ITS, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2006.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže