Gospodarenje u željezničkom sustavu
Kratica: GOSPŽSU Opterećenje: 30(P) + 20(A) + 0(L) + 10(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Borna Abramović
Izvođači: Dean Brabec dipl. ing. ( Auditorne vježbe )
doc. dr. sc. Borna Abramović ( Seminar )
Opis predmeta: Željeznicko transportno tržište. Statistika u željezničkom sustavu. Istraživanje prijevozne potražnje. Marketinški informacijski sustav. Troškovi vlaka. Cijene prijevoza. Mjere uspješnosti. Integrirani prijevozni sustavi. Pristojba za željezničku infrastrukturu.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Bogović, B.: Prijevozi u željezničkom prometu - ekonomika, marketing, tehnologija, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb 2006.
2. Abramović, B.: Modeliranje potražnje u funkciji prijevoza željeznicom, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilista u Zagrebu, Zagreb, 2009.
3. Abramović, B.: Tehnološki model pristojbi za željezničku infrastrukturu, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilista u Zagrebu, Zagreb, 2007.
Preporučena literatura:
4. Reforming Europe's Railways - Learning from Experience, EuRailPress, Hamburg, 2011.
5. Heinisch, R. et al.: Liberalisierung und Harmonisierung der Eisenbahnen in Europa, Hestra-Verlag, Darmstadt, 2003.
6. Eisenbahnreformen in Europa - Eine Standortbestimmung, Eurailpress Tetzlaff-Hestra, Hamburg, 2005.
7. Samuelson, P. A.:Fundation of Economics Analysis, Cambridge 1997.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže