Tehnologija platnog prometa
Kratica: TEHPLPR Opterećenje: 45(P) + 15(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: v. pred. mr. sc. Pero Tabak
Izvođači: dr. sc. Tomislav Kljak ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Pojam i temeljne značajke sustava i procesa platnog prometa. Organizacija i ovlaštene institucije za platni promet. Zatvoreni i otvoreni sustav cirkulacije novčanih sredstava. Poštansko-bankovni sustav. Uplate i isplate po platnom prometu. Ugovorne usluge. Tehnologija obavljanja novčarskih usluga u poštanskom uredu. Telekomunikacijski prijenos podataka i sredstava. Učinkovitost i sigurnost obavljanja plaćanja. Međunarodne novčarske transakcije. Unaprjeđenje poštansko-financijskih usluga prema prijedlozima poštanskih radnih grupa CEPT-a i UPU-a. Dijagramski opis procesa platnog prometa primjenom UML jezika.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. Bošnjak, I., Čaušević, S.: Osnove sustavskog inženjerstva, Univerzitet u Sarajevu, 2005.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže